Proč servisovat?

PROČ PRAVIDELNĚ SERVISOVAT?

Pravidelně prováděný servis je předpokladem většího zážitku z jízdy, sportovních výkonů, vyšší bezpečnosti pro vlastního lyžaře, včetně delší životnosti lyží, snowboardu, či běžek. Zcela nezbytné je, aby lyže/snowboard byly servisovány minimálně po skončení nebo před začátkem zimní sezony. V tomto směru doporučujeme nechat provést velký servis.

Průběžný servis by se měl provádět s ohledem na frekvenci lyžování. Dalším důležitým faktorem je typ sněhové podložky (přírodní sníh, technický sníh, ledovec), která přímo ovlivňuje trvanlivost naúhlované plochy skluznice. Ideální servisovací interval je 6 lyžovacích dní.

Důležitá je také kontrola funkčnosti bezpečnostního vázání. Před každou sezónou jej pečlivě zkontrolujte, zda-li nechybí nějaká část, anebo šroub. Nechte si prověřit nastavení vypínacích hodnot pomocí speciální elektronické stolice s tiskovým záznamem (potvrzením).

 

VÍTE, ŽE I NOVÉ LYŽE POTŘEBUJÍ SERVIS?

Jako příklad uvádíme závodní lyžařský program, kdy 90% závodníků si nechává vyrobený „polotovar“ lyže i prkna znovu naformátovat (srovnání plochy a spodní hrady, finální struktura, boční úhlování hrany, spodní tuning hrany, impregnace). I když nejste žádní závodníci, tak byste svým lyžím měli minimálně nechat naformátovat hrany a nechat je nainpregnovat voskem.